Zadar

0
2315

Páté největší město Zadar (194km2) na břehu Jaderského moře je skutečným klenotem chorvatské Dalmacie. Město se původně jmenovalo Iader, následně Diadora a teprve potom vešlo ve známost jako město Zadar. Velké město, ležící na chorvatském pobřeží Jaderského moře asi 9 km severně od města Šukošan, má 80 000 obyvatel a je to velmi významný chorvatský přistav se dvěma přístavy: Borik a Tankerkomerc. Na poloostrůvku se rozkládá staré původní město, které se později široce rozšířilo i na pevninu. Okolo města se rozkládají úrodná pole a bohatá středomořská vegetace. V minulosti se také poloostrov od pevniny uměle oddělil hluboko vykoupanou šíjí a to v době největšího tureckého nebezpečí, aby se po skončení nepokojů zase zasypal a staré město se znovu spojilo s pevninou. Při nájezdech krajinských Srbů v r. 1991 a 1992 město i jeho okolí utrpělo veliké škody, které dodnes nejsou všechny odstraněny a jsou dobře viditelné. Samotné město je jedno z nejnavštěvovanějších měst v Dalmácii, právě díky množství historických a kulturních památek. V roce 2005 byla dokončena stavba nové dálnice Zahřeb- Split, která výrazně zlepšila dostupnost Zadaru motorovými vozidly.

 

NAUTIKA

 

 

ZAJÍMAVOSTI

Zadar má typické středomořské subtropické klima, mírné a vlhké zimy a teplá a vlhká léta. Nejteplejší a nejsušší měsíce jsou červenec a srpen, teplota zde málokdy klesne pod 30°C. V zimě je zde průměrná teplota 7,7°C, hodně prší a teploty pod 0°C se sněhem se zde objevují maximálně jen na pár dní. Průměrná teplota moře se zde pohybuje mezi 10°C (v únoru) a 25°C (v červenci), nicméně pohodlně koupat se zde dá od května do konce října.

Nejstarší důkaz o lidské přítomnosti v místě dnešního Zadaru pochází z neolitu. Nejčastější důkazy o četných osadách ale datujeme do období pozdní doby kamenné. Před příchodem Ilyrů byla oblast obývána populací starověkých středomořských lidí, kteří spolu s Indo-evropany, (kteří se zde usadili mezi 4. a 2. tisíciletí př.n.l.) vytvořili novou etnickou jednotku, Liburnové. Liburnové zde v 9.stol. př.n.l. postavili malou osadu na kamenném ostrůvku(dnes umístění starého města) odděleného od pevniny úzkou úžinou. Tento ilyrský kmen pak postupně zatlačili Řekové a na přelomu našeho letopočtu připadla zdejší oblast pod nadvládu Římanů, stále si ale zachovávala určitou autonomii. Když padla západořímská říše, stal se Zadar centrem dalmátské provincie v Byzanské říši. Po vpádu Slovanů zůstal pod správou Byzance a stal se tehdy jedním z posledních míst, kde se vyskytoval zbytek původní latinské populace.

Postupně se v této oblasti ztrácel vliv Byzanské říše a o strategicky významné město začala projevovat zájem Benátská Republika. Město se nedlouho potom osamostatnilo a postupně sem vnikali Chorvaté, kteří Zadar s menšími přestávkami ovládali. Pak ale Benátky dosáhli svého a po několika válkách ve 12.stol. byl Zadar vypleněn křižáky ze čtvrté křižácké výpravy a připojen pod uherskou vládu. Tehdejší neapolský a uherský král Ladislav I. Neapolský se vzdal svých nároků na Dalmácii včetně Zadaru a roku 1409 město prodal Benátkám za symbolickou cenu 100 000 dukátů. Pod Benátkami zůstal Zadar celá další 4 století, po zrušení jeho autonomie začal vývoj města stagnovat.

Když roku 1797 padla Benátská Republika, byl Zadar s celou Dalmácií přidělen pod vládu Habsburské říše. Ta se ale o necelý rok později musela města vzdát ve prospěch Francii, Napoleon Zadar začlenil do nově vznikající Ilyrské provincie. V rámci této provincie Zadar zůstal až do roku 1816, kdy byla celá Dalmácie Vídeňským kongresem přidělena zpět Rakousku, které zde v té době vytvořilo korunní zemi s hlavním městem Zadar. Takto vše zůstalo až do konce 1. sv. v.

Během 1.sv.v. město obsadili Italové, aby po jejím skončení město připadlo právě pod Itálii. Italové zde násilně izolovali celé město a všechny obyvatele. Během meziválečného období tvořil Zadar pro Itálii důležitou strategickou oporu na Jadranu. Za druhé světové války byl mnohokrát bombardován britským a americkým letectvem jako důležitá fašistická pevnost, byly zničeny cenné historické památky a celé bloky domů srovnány se zemí. Po válce byl Zadar osvobozen, Italové vyhnáni a město znovu obsazeno Chorvaty z vnitrozemí. Po válce se Zadar stal centrem turistického dění, což vydrželo jen do roku 1991, kdy v době balkánských válek bylo město dva roky obléháno a ostřelováno.

Zadar dodnes má výrazné znaky římského urbanistického řešení, například pravidelnou síť ulic výraznou hlavně na starém městě a část opevnění, z nichž většina byla zničena. Další antické památky se našli až za druhé světové války díky bombardování města, základy templu anebo římské sloupy baziliky. Nejcennější památkou Zadaru je 27 metrů vysoký předrománský kostel sv.Donáta postavený v 9.stol. Na někdejším římském fóru stojí také románský kostel Panny Marie. Za druhé světové války byl těžce poškozen a znovu vystaven, v nových prostorách se nachází jedinečná Stálá výstava sakrálního umění s názvem „ Zlato a stříbro Zadaru“. Katedrála Sv.Anastázie z 12.-13.stol. v ulici Široka se pyšní původní kryptou a bohatou plastickou výzdobou. Z její zvonice je nádherný výhled na celý Zadar a široké okolí. Další významnou památkou je 13.století postavený františkánský klášter s kostelem sv. Františka. Je zde k vidění krásná křížová chodba a bohatá klenotnice s cennými exponáty. 250 kg těžký jedinečný relikviář z pozlaceného stříbra najdete v gotickém Kostele sv. Simeona. Dochovala se také část opevnění z renesanční doby, zbytky hradeb, Babí věž a Pevninská brána (Porta Terraferma). K těmto památkám se řadí i pět studní, ze kterých se za dob obléhání čerpala voda pro celé město. Milovníci dobrých a čerstvých jídel směřují především na místní trhy. Tržnice ovoce a zeleniny je jedna z největších a nejlépe zásobovaných na celém pobřeží a vedlejší rybárna nabízí každý den čerstvé chutné ryby.

Jednou z největších a nejkrásnějších atrakcí Zadaru jsou Mořské Varhany. Je to síť 35 trubek různé tloušťky a tvaru vedoucí od kraje moře a ústící pod přilehlou městskou promenádou. Vítr a vlny tvoří u moře tlak vzduchu, který je trubkami modelován a převáděn do zvuků, stejně jako u normálních dechových nástrojů. Při večerní procházce po promenádě máte možnost slyšet nespočet nádherných symfonií, které stvořila sama příroda. Mořské Varhany najdete na nejzápadnějším nedávno upraveném pobřeží starého města.

Na stejném místě se také vyskytuje další atraktivní zajímavost, světelnou instalaci Pozdrav Slunci. Jedná se o 300 vícevrstevných skleněných desek položených do kruhu o průměru 22m. Světla ve skleněných deskách reagují na vlny a zvuk oceánu a spojují tak krásnou světelnou podívanou se sílou přírody. Kolem světelného kruhu jsou položeny fotovoltaické solární moduly zásobující elektřinou nejen Pozdrav Slunci ale i osvětlení celé promenády.

Mezi další zajímavosti hlavního letoviska Dalmácie můžeme zařadit místní výrobu likéru maraskino, anebo místní fotbalové a házenkářské mužstvo.

Zadar je v závěru opravdovým turistickým letoviskem. Nalezneme zde hotely, restaurace, vodní sporty, pláže, bohatý noční život aj. Nejen díky třem blízkým národním parkům (Paklenica, Kornati a Krka) lze toto město doporučit každému turistovi.

 

LEAVE A REPLY