Kornat

0
4442

Ostrov Kornat je největším centrálním ostrovem souostroví Kornati a má rozlohu 32 km², nejvyšší bod je ve výšce 237 m.n.m. a jeho geografická poloha je 43 ° 48 ‚6 „N, 15 ° 20 ‚0“ E.

 

NAUTIKA

STINIVA

Stiniva je jedna z mála zátok na severním pobřeží ostrova Kornat, 4,5nm vzdálená od zálivu Statival. Je to hezká malá zátoka, v cípu u malého mola je pár mooringových stání pro návštěvníky restaurace, pozor ale na hloubku. V zátoce se dá kotvit na písku a trávě, většinou je ale hloubka na kotvení moc velká. Stiniva je hodně otevřená severním větrům a bóře, za silného větru se zde nedoporučuje stát.

OPAT

Zátoka Opat, nacházející se na jižním cípu ostrova Kornat, je ideálně krytá za Bory ze západu, severu i východu a otevřená na jih, odkud může přicházet vlnění. V zátoce se nacházející dvě restaurace, Restoran Matteo a Konoba Opat, nabízející možnost mooringového stání, opatrně však na hloubku. V zátoce se nachází i pár vyvazovacích bójí a kotvit se dá v západní části zátoky.

Při vjezdu do zátoky ze západního směru dávejte pozor na mělčinu (2 m) nacházející se jižně od západního cípu zátoky.

KOROMANČNA

V zátoce Koromačna se nachází restaurace se čtyřmi mooringovými stáními a pár vyvazovacími bójemi pro zákazníky. Zátoka není dobře krytá za Bory.

ROPOTNICA

V zátoce Ropotnica naleznete prázdninový apartmán s možností pronájmu pokojů. V zátoce je kotviště, hloubka je ale pouhý 1-2m. Kotvit lze uprostřed na hloubce 5-8m, zátoka ale za bóry není úplně příjemná. Kousek na jih od ústí zátoky se nachází mělčina s hloubkou 2m.

LOPATICA

V čele zátoky se nachází restaurace s plovoucím molem a několika mělkými mooringovými stáními pro zákazníky. Sezónně jsou zde vyvazovací bóje, jinak se dobře kotví na 5-10m na písku a mořské trávě. Zátoka je dobře krytá i z jihu ostrovy Koritnjak a Gustac.

Restaurace Beban je otevřena od dubna téměř do konce prosince, tel. 099475739.

VRULJE

Vrulje je jedna z největších usedlostí na ostrově, místními často označované za hlavní město Kornat, ležící ve stejnojmenné zátoce. Nachází se zde množství restaurací i pár obchodů otevřených přes sezónu. Ve městě je i informační kancelář Národního parku Kornati, kde získáte veškeré informace.

Zátoka je dobře krytá s výjimkou západních větrů, před restaurace se nacházejí mooringová stání na hloubce 1-3m. Jižní část zátoky bývá osazena vyvazovacími bójemi, jen pozor na hloubku, v JV části zátoky se dno prudce zvedá. Kotví se uprostřed zátoky na 8-18m, dno je písek a tráva a kotva dobře drží.

MODRI BOK

Modri bok je neobydlená zátoka severně od Vrulje a je ideální na stání pokud je ve Vrulje plno nebo pokud chcete klidný večer. Kotva zde dobře drží na písku a trávě na hloubce 6-10m.

STRIŽNJA

Střižnja je zátoka ležící ve stejném zálivu jako zátoka Kravljačica. Nacházející se zde dvě restaurace s mooringovými stáními na hloubce 1,7-2,7m otevřené přes sezónu. Bývají zde ukotvené také vyvazovací bóje nebo můžete pohodlně kotvit na písku v hloubce 6-8m. Celý záliv je ale otevřen na JZ a méně chráněn i na SZ větry.

KRAVLJAČICA

Zátoka Kravljačica leží naproti Uvale Strižnja. Najdete zde restauraci Andrija otevřenou přes sezónu s pár vyvazovacími bójemi. Kotvení na písku v hloubce 10-12m. Kravljačica je více krytá na SZ větry než Strižnja.

LUČICA

Lučica je dobře krytá proti jižním větrům ostrovem Levrnaka, avšak dosti otevřená na západní a severozápadní větry. Malý přístav pro rybářské lodě je většinou plný a má hloubku méně než metr, v zátoce se dá ale kotvit na hloubce 5-10m. Kvůli nepříliš dobrému krytí zátoky se zde nedoporučuje stát přes noc.

ŠIPNATE

Necelé 2 míle na jih po pobřeží od Suhi Ratu se nachází zátoka Šipnate. Kotví se zde na hloubce 5-10m a kotva na trávě a písku dobře drží. Zátoka je otevřena pouze severozápadním větrům, ale kvůli trysce vznikající mezi ostrovem Šilo Velo a Kornat zde mohou za jugy, bóry nebo mistrálu vát silné poryvy. Obyčejně se zde nachází i několik vyvazovacích bójí. Na břehu se nachází restaurace, dle některých zdrojů ale zavřená.

SUHI RAT – VELA PROVEZA

Suhi Rat je malá rybářská osada na západním pobřeží ostrova Kornat, kousek od Vela Proversy. Je zde restaurace nabízející vyvazovací bóje a malý vnitřní přístav s hloubkou pod 1,5m. Mimo bóje se zde dá kotvit na 7-10m, dno je bahnité a dobře drží, ale kvůli otevřenosti zátoky na severní a severozápadní větry se nedoporučuje zde zůstávat přes noc. Na břehu kromě restaurace naleznete kancelář Národního parku Kornati, kde si během sezóny můžete zakoupit vstup.

Severní část ostrova Kornat je od ostrova Katina oddělena tzv. Velou Proversou. V úžině je malá hloubka, může zde být proud až 3 uzle a nejvyšší dovolená rychlost je 5 uzlů. K bezpečnému proplutí je nutné mít 4 bílé kužele (dva před přídí a 2 za zádí) v jedné náměrné linii.

LUPEŠĆINA

Zátoka Lupešćina nacházející se na severovýchodním pobřeží ostrova Kornat je velmi otevřená severní a severovýchodním větrů, hlavně hlavně za bóry. U mol v cípu zátoky je hloubka maximálně 1,5m, kotvit se dá na 10-14m, dno je ale kamenité. Lupešćina není vhodná zátoka na celonoční kotvení a ani k tomu není Národním parkem schválena.

STATIVAL

Záliv Statival poskytuje klidné místo na dobré kotvení, ačkoliv zde není žádné zázemí. Má dvě zátoky, obě dobře kryté kromě jihovýchodních větrů. Nejlepší kotvení je v západní zátoce na hloubce 5-10m na písku a trávě. Při jihovýchodních větrech je vhodná necelou míli vzdálená zátoka na severním pobřeží malého ostrova Svršata Vela.


 

Na ostrovech platí velmi přísná pravidla omezující pohyb jak lodí, tak i chodců. Není zde dovoleno rozdělávání ohně, sběr jakýchkoliv kamenů, mušlí, platí zde zákaz rekreačního rybolovu. Každá loď si před vplutím do parku musí pořídit vstupní kartu podle délky lodi. Je zde povoleno potápění do 50 m od břehu.

NÁMOŘNÍ MAPY A PILOTY

Mapy a průvodce: 888 (8.vyd.) strana 54-56, British Admiralty 2773, Chorvatské Male Karte MK11 a 13

 

ZAJÍMAVOSTI

Název Kornati pochází od starých mořeplavců a to od slova corona (koruna). Na ostrově Kornat byly postaveny v 6. století dva objekty, které jsou nesmírně důležité pro historii lidstva. První z nich je pevnost Tureta, která se nachází v horní části a sloužila k dohlížení nad plavební cestou kanálem Kornati. Druhou stavbou je Mariánský kostel. Ostrov není trvale osídlen, jsou zde pouze malá sídla, která slouží pro přechodný pobyt obyvatel, kteří zde chovají ovce a pěstují olivy. Nachází se zde i několik nudistických pláží. Jelikož na ostrovech není pitná voda, je nutné ji dovážet z pobřeží. Elektřina je vyráběna agregáty.

Zajímavou slavností na Kornatských ostrovech je procesí na loďkách a člunech k Panně Marii z Taracu. Tento mariánský kostelík stojí v Podtarackém zálivu na ostrově Kornat, na jeho jihozápadním pobřeží. Obyvatelé Murteru, ale i jiných ostrovů, sem po staletí směřují vždy 1. července na svých lodích a člunech na pouť k P. Marii z Taracu, aby ji poprosili o požehnání. Nejen z Murteru, ale i z celého dalekého okolí plují poutníci k ostrovu, mezi nimi bývá i dost turistů. Slavnost je totiž přehlídkou krásných lidových krojů, korouhví bratrstev i slavnostních rouch kněží. Slavnost vrcholí bohoslužbou před kostelem a požehnáním všem přítomným. Dávají si tu dostaveníčko i jachtaři, ale ti si musejí pospíšit, jinak bývají všechna kotviště beznadějně obsazená.

 

SHARE
Previous articleSmokvica Vela
Next articleLavsa

LEAVE A REPLY